Mentorschap Nicole van der Knaap

Uw zorg gewaarborgd

Doelgroep

De doelgroepen waar ik het mentorschap voor vervul zijn cliënten die niet in staat zijn zelf hun zorginhoudelijke taken te vervullen. Dit zijn mensen uit verschillenden doelgroepen:

  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Mensen met een chronische psychiatrische ziekte
  • Mensen van de psychogeriatrische en somatische afdeling
  • Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

.. welke (gedeeltelijk) wilsonbekwaam zijn op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren.