Aanvraag procedure

Aanvraagprocedure en Kennismaking

Alvorens gebruik te kunnen maken van het mentorschap dient deze (met ondersteuning van de mentor) te worden aangevraagd. De procedure van deze aanvraag is alsvolgt:

Het start met een kennismakingsgesprek bij de betrokkene thuis of op het verblijfadres van de cliënt. Tijdens dit gesprek zal de reden van de aanvraag en de mate van wilsonbekwaamheid van de cliënt inzichtelijk worden. We bespreken hoe we het mentorschap vorm gaan geven in samenwerking met het sociale netwerk. Nadat dat alle betrokken partijen overeenstemming hebben over de invulling van het mentorschap en er een vertrouwensband is gecreëerd zal de mentor de aanvraag in gang zetten. Heeft u tevens een verzoek voor bewindvoering, dan kan ik u in contact brengen met een ervaren bewindvoerderskantoor.

Een aanvraag van mentorschap zal de mentor voorbereiden namens de cliënt zelf, een partner, de kinderen, ouders, broers/zussen, een bewindvoerder of curator. Of namens medewerkers van een instelling waar de cliënt duurzaam verblijft, zoals een woonvoorziening, verzorgings- of verpleeghuis of psychiatrische instelling. Mentorschap wordt aangevraagd bij het kantongerecht.

Benodigd voor de aanvraag:

 • Ingevulde formulieren
 • Een verklaring van de familie en/of deskundige
 • Een medische- en deskundige verklaring
 • Een zorg- en behandelplan
 • Kopie van het identiteitsbewijs
 • Kopie polis zorgkosten verzekering
 • Kopie polis uitvaartverzekering of een kopie spaarrekening waaruit blijkt welk bedrag is gereserveerd voor een uitvaart
 • kopie van de huidige indicatie

Deze documenten zal ik naar het kantongerecht sturen en de verdere correspondentie op me nemen. De kantonrechter zal binnen een termijn van 6 tot 13 weken uitspraak doen en de beschikking afgeven voor het mentorschap. Na de beschikking zal het mentorschap officieel aanvangen.

Kosten

De tarieven voor mentorschap zijn vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren).

 • Het tarief voor mentorschap in 2020 is € 1153,00 per jaar (op basis van gem. 17 uur per jaar, maandelijkse facturatie)
 • Intakekosten voor procedure en aanvraag € 543,00 (éénmalige kosten)
 • Regelen verhuizing € 339,00 (éénmalige kosten)
 • Eénmalige griffiekosten voor de behandeling van de aanvraag bij de kantonrechter € 79,00

Voor cliënten met een laag inkomen kan de mentor bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van het mentorschap.

Genoemde bedragen zijn exclusief 21 % BTW.

Formulieren

Hier vindt u alle formulieren die nodig zijn voor de aanvraag bij de kantonrechter. Klik op een formulier om dit te downloaden. De ingevulde formulieren kunt u opsturen naar het contact adres, of kunt u bij een vervolg gesprek ingevuld persoonlijk overhandigen.

Klachtenregeling

Wanneer er meningsverschillen zijn over de uitvoer van het mentorschap kunt u dit altijd in een persoonlijk gesprek kenbaar maken en zoeken wij gezamenlijk naar een passende oplossing. Meningsverschillen die niet in een goed gesprek kunnen worden opgelost, dient u schriftelijk voor te leggen en te registeren op het klachtenformulier. U zult hierop binnen 6 weken schriftelijk antwoord ontvangen.
De klachtenprocedure wordt bij aanvang van het mentorschap aan de cliënt en/of diens verzorgers overhandigd.