Visie

Uw zorg gewaarborgd

Als mentor is mijn missie om de draagkracht en draaglast van de cliënt in balans te krijgen en houden. Dit wil ik realiseren door het opbouwen van een vertrouwensband waardoor ik de cliënt, én  zijn hulpvraag, goed ken.

Als mentor is mijn visie de cliënt zoveel mogelijk te betrekken bij het totstandkomen van een beslissing.  Tevens wil ik bereikbaar zijn voor de kwetsbare mensen die bescherming nodig hebben met als doel het geluk en de kwaliteit van het leven voor de cliënt te vergroten.