Voorstellen

Ik ben Nicole van der Knaap en heb al meer dan 20 jaar ervaring in de zorg. Ik heb gewerkt op BOPZ erkende voorzieningen als begeleider voor uiteenlopende doelgroepen. De laatste 8 jaar was ik leidinggevende op een observatie- en behandelcentrum met crisisopvang. Door de intensieve samenwerking met verschillende disciplines, en mijn ervaring, ben ik in staat om de hulpvraag te vertalen naar de daadwerkelijke behoefte van de cliënt. Als leidinggevende was één van mijn kerncompetenties verbinding leggen tussen de cliënt, de zorgaanbieder en het sociale netwerk. Dit met als doel een betrouwbare, ontzorgde en veilige omgeving te bieden voor alle betrokkenen.

Als persoon ben ik betrokken, energiek, enthousiast en bevlogen. Ik ben in staat om rationele beslissingen te nemen door situaties professioneel in te schatten en de gevolgen te overzien. Ik heb kennis van inhoudelijke zorg, zoals Centrum Indicatiestelling Zorg, Centrum voor Consultatie en Expertise, Wet Zorg en Dwang, psychiatrische ziektebeelden, duale problematiek, meervoudig complexe beperkingen, medicatie, behandeling  en begeleiding. Ook ben ik gedreven om mijn vakkennis te verbreden en te verdiepen.

Ervaring

Opleidingen:

  • MDGO-AW
  • HBO Werk & Denkniveau

Referenties

Artikel in Ons Tweede Thuis magazine September 2015