Werkwijze

Ik werk volgens de Gentle Teaching methode van John McGee. In deze methodiek staat de wederkerigheid en betrouwbaarheid in een contactmoment centraal. Het opbouwen en behouden van het vertrouwen is de basis van een goede zorgrelatie. De taak van de mentor is, naast het nemen van beslissingen, ook het onderhouden van het contact met de cliënt. Deze contactmomenten wil ik  een aantal keer per jaar als kwaliteitsmomenten vormgeven, waardoor ik in staat ben de hulpvraag van de cliënt te doorgronden.

Mijn mentorschap is persoonsgericht en aangepast op de draagkracht en draaglast van de cliënt. De verbinding tussen de zorgaanbieder, cliënt en het sociale netwerk staat centraal in mijn werkwijze. Dit geef ik vorm door open en eerlijk te zijn en alle partijen actief te betrekken en te horen. Mijn vertrekpunt is altijd de kwaliteit van het leven voor de cliënt te vergroten.